Dé nieuwe Trading Card Game: D-Spirits! - Octo Spellen (2024)

Dé nieuwe Trading Card Game: D-Spirits! - Octo Spellen (1)

Nieuws

23.03.2023

D-Spirits is een verzamelkaartspel, ook wel Trading Card Game (TCG) genoemd. Het spel is te vergelijken met andere verzamelkaartspellen als Pokémon en Magic The Gathering maar in tegenstelling tot veel andere TCG’s is D-Spirits echter niet gebaseerd op geluk maar op skills. De eenvoudige spelregels zorgen ervoor dat het spel snel te leren en te spelen is voor jong en oud.

Het doel van het spel is om de beste D-Spirits te verzamelen en te gebruiken in gevechten tegen je tegenstanders. De kaarten van D-Spirits zijn prachtig geïllustreerd en er zijn meer dan 200 verschillende kaarten, waaronder zeer zeldzame exemplaren. Verzamel ze allemaal!

Ben jij nieuwsgierig naar D-Spirits? Lees dan snel verder!

Wat is D-Spirits?

D-Spirits is een nieuw verzamelkaartspel dat je uitdaagt om de beste D-Spirits te verzamelen en slim in te zetten om je tegenstanders te verslaan. Het spel komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en heeft een zeer succesvolle Kickstarter-campagne achter de rug. Eén van de behaalde doelen van deze campagne is dat de theme song van D-Spirits ingezongen wordt door de zanger van de Pokémon theme song, Jason Paige!

Volgens de legende waren de D-Spirits ooit machtige wezens die verwoestingen aanrichtten in het land. Een wetenschapper vond echter een manier om deze wezens te vangen door ze op te sluiten in kaarten. Tegenwoordig kun je deze D-Spirits oproepen om jou en je vrienden te helpen in de strijd tegen andere spelers!

Maak kennis met de inwoners van Spirit City

D-Spirits heeft 2 karakters die vaak voorkomen in de verhalen: Damian (in het blauw) en Atlus (in het rood). Damian is opgegroeid in Spirits City, waar ook de Battle Dome staat waar het kampioenschap van D-Spirits wordt gehouden. Het kampioenschap heeft een prijzenpot van 1.000.000 dollar, wat Damian goed kan gebruiken omdat zijn ouders hun huis niet meer kunnen betalen en ze anders zouden moeten verhuizen.

Atlus is de zoon van een rijke vader en hij heeft het sterkste deck met de duurste kaarten. Hij is er zeker van dat hij gaat winnen en vindt het leuk om dit in het gezicht van Damian en zijn vrienden te zeggen. Maar Damian en zijn vrienden, Chaz en Samantha, laten zich niet van de wijs brengen.

Wie zal er als winnaar uit de strijd komen?

Dé nieuwe Trading Card Game: D-Spirits! - Octo Spellen (9)

Dé nieuwe Trading Card Game: D-Spirits! - Octo Spellen (10)

Nephil is een Spirit die op zoek is naar een interessant persoon. Hij heeft zijn oog laten vallen op Damian. Ondanks zijn goedkope deck won Damian vaak en heeft hij veel zelfvertrouwen. Nephil is niet gebonden aan een kaart en is vrij, zoals hij zelf zegt. Uit het niets verschenen, wil hij Damian helpen om het kampioenschap te winnen. Nephil is een zeldzame kaart en daardoor moeilijk te krijgen. Daarnaast heeft hij ook nog eens een zeer sterk effect.

Dé nieuwe Trading Card Game: D-Spirits! - Octo Spellen (11)

Dé nieuwe Trading Card Game: D-Spirits! - Octo Spellen (12)

Damian heeft van zijn vriend Chaz de schattige maar zeer sterke Spirit genaamd Ga’u gekregen. Ga’u staat bekend om zijn kracht en is zeer toegewijd aan Damian, hij zal voor hem vechten tot het einde. Als fysieke kaart is Ga’u ook zeer sterk en behoort hij tot de zeldzame kaarten die moeilijk te vinden zijn. In de starter decks is er een speciale variant van Ga’u te vinden, namelijk Damian’s Ga’u.

Hoe speel je D-Spirits?

Het doel van het spel is het verzamelen van alle D-spirits, en het verslaan van je tegenstander door jouw D-spirits in te zetten om je rivaal van zijn spirit points te beroven. Bij aanvang van het spel bepalen de spelers het aantal Spirit Points dat elke speler heeft en proberen ze ervoor te zorgen dat de tegenstander al zijn punten verliest. De eerste speler die al zijn spirit points kwijtraakt, verliest het spel.

Elke D-spirit heeft zijn eigen unieke eigenschappen en is onderdeel van een bepaald type, zoals wind, beest of giftig. D-spirits hebben drie verschillende soorten punten: Spirit Points, Power Points en Endurance Points. Een D-spirit kan een andere D-spirit verslaan als zijn power points hoger zijn dan die van zijn tegenstander. Als een D-spirit wordt verslagen, moet deze het veld verlaten en komt deze in de D-world terecht. Als een D-spirit wordt verslagen, worden zijn Spirit Points afgetrokken van de Spirit Points van de speler. Iedere D-spirit heeft een unieke vaardigheid, waardoor een sterkere D-spirit niet altijd de winnaar hoeft te zijn.

D-spirits wordt gespeeld met twee spelers en duurt totdat een speler geen Spirit Points meer heeft. Aan het begin van het spel wordt de startspeler bepaald door middel van een potje steen, papier, schaar. Beide spelers leggen vervolgens het veld klaar door een squad-deck, een signal en signs deck en een side deck neer te leggen. Daarna nemen beide spelers zeven kaarten op hand en kan het spel beginnen. In elke beurt mag een speler een kaart op hand nemen of een kaart spelen waarmee hij de tegenstander gaat aanvallen. Daarna eindigt de beurt van de speler en is de andere speler aan de beurt. De speler die al zijn Spirit Points verliest, heeft het spel verloren.

Bekijk hieronder de uitlegvideo van D-Spirits

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.

Welke D-Spirits kan je verzamelen?

De D-Spirits serie heeft meer dan 160 wezens waarvan er meer dan 200 verschillende kaarten zijn in de eerste set. Er zijn naast de standaard kaarten ook zeldzame kaarten te vinden die zijn afgewerkt met gouden foiling. Bovendien zijn er kaarten te vinden in afwijkende kleuren en met unieke vaardigheden. Deze kaarten zijn te vinden in de verschillende boosters, boosterboxes en starter decks. Bestel ze nu, de release van D-Spirits is op 25-03-2023.

Verzamel ze allemaal!

Dé nieuwe Trading Card Game: D-Spirits! - Octo Spellen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 6016

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.